Wat kan rugmassage bij rugklachten betekenen?

De mens was in de oertijd een kruipend wezen: in honderdvijftigduizend jaar heeft hij zich ontwikkeld tot een rechtop lopend wezen. Het skelet is echter niet volledig mee geëvolueerd. Vooral de onderste helft van het geraamte herinnert aan tijden uit een zeer ver verleden. Het is dan ook niet voor niks dat zich hier de meeste problemen voordoen. De tol die hij hiervoor betaalt is niet mis: rugklachten behoren tot de meest voorkomend klacht bij huisarts en specialist.

Wat kan rugmassage bij rugklachten betekenen? Eerst moet worden nagegaan of de klacht lumbago (spit) of hernia betreft:

  • Bij hernia is overleg met de arts noodzakelijk en terughoudendheid geboden
  • Bij spit kan massage ondersteunen bij zelfzorg*

* Vroeger moest men het bed houden bij spit, tegenwoordig is veelvuldig bewegen juist het adagium. (Tot de standaardbehandeling van de huisarts is niet ingrijpen maar veel laten bewegen eerste optie.) In veel gevallen lost spit als vanzelf weer op. Maar massage van de rug kan zeker ondersteunend werken! Komt geen verbetering in zicht dan wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts of specialist