IVS Schoonheidsspecialist

IVS Opleidingen is een Erkend Kwaliteitspartner van het ESPO Perimedisch Kwaliteitsregister. De CREBO-opleidingen van IVS vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens de laatste inspectie is IVS Opleidingen op alle onderdelen als ‘goed’ beoordeeld. Het ‘Verslag van Werkzaamheden’ is openbaar en op te vragen via de administratie van het opleidingsinstituut. Daarnaast is IVS glansrijk door de onafhankelijke audit van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKB) gekomen.

Zie voor meer informatie: IVS Opleidingen